Teamdoelmatigheid en Organization Development

Momenteel schrijf ik voor de "Canon van het leren" een artikel over de grondlegger van het concept van teamdoelmatigheid: Richard Beckhard. Het artikel beschrijft hoe Beckhard als pionier op het gebied van Organization Development tot zijn bevindingen kwam en hoe zijn concept over begeleiding  van teams verder werd ontwikkeld door latere collega's.

Het Teamspel voor teamleiders én teamcoaches in workshop

Samenwerken geeft energie...en dan denken we natuurlijk meteen aan de smaak van succes als er wat te vieren valt....maar samenwerken betekent ook: investeren in vragen die je in je eentje niet had gehad.....Hoe houd je de energie in je team? Hoe werkt je team effectief? Hoe kun je stappen zetten ter verbetering of ontwikkeling? Wat kun je als leidinggevende doen? Wat kun je als coach doen? Wat kun je als teamlid doen?

Workshop over adviesrol van bedrijfsarts op Landelijk verzuimcongres Utrecht juni 2013

In samenwerking met Nijmeegse Bedrijfsartsenopleiding van het UMC St. Radboud, werd door mij een workshop verzorgd op het Landelijk Verzuimcongres te Utrecht. De bedrijfsarts heeft een adviesrol naar het management. Hoe matcht deze rol met de rol die het management in de organisatie heeft bij de aanpak van verzuim?

Opmerkzaamheid en veerkracht in de cultuur van de organisatie? Workshop op de HRO conferentie

Opmerkzaam organiseren was het thema van de Pro-HRO conferentie die op 31 januari 2013 plaatsvond in Alkmaar. Vincent van Reusel (Pelgrim organisatieadvies & teamcoaching) en Paul Hilhorst (Paul Hilhorst Advies) gaven op de conferentie een goed bezochte workshop over gedrag in organisaties.

Een goede start van 2013 met toekenning keurmerk Certified Management Consultant

Het predikaat Certified Management Consultant (CMC) is voor organisatieadviseurs een kwaliteitskeurmerk met een wereldwijd erkende status. De commissie van de OOA heeft mijn portfolio positief beoordeeld en sinds januari 2013 kan ik mij daarom als "Certified Management Consultant" presenteren!

Inzicht in teams verschijnt in boekvorm bij THEMA!

"Inzicht in teams" is een nieuw boekje voor teamleiders én voor trainers/coaches die met teams in organisaties gaan werken. Geschreven door Vincent van Reusel en Natasja Loomans. Klanten en deelnemers aan onze workshops over "Het Teamspel" vroegen om nog meer concrete tips over het faciliteren van teamwork in organisaties.

Workshops krachtenveldanalyse met GGD en UMC St Radboud

koplopers

Op de Mertensdag van de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St. Radboud in 2012 verzorgde Pelgrim samen met GGD Hart van Brabant (Den Bosch) en het UMC St Radboud de Workshop "krachtenveldanalyse in de eerstelijnszorg". Op de site van Koplopers is een korte filmimpressie van de Mertensdag te bekijken.

World Café vestigt urgentiebesef

Een voorbeeld uit de praktijk is het succesvolle World Café voor de Nijmeegse Bedrijfartsenopleiding waarbij Pelgrim betrokken is geweest bij het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering en de rapportage. Bekijk het tekst en fotoverslag van deze conferentie.

Anders samenwerken in teams

In een advertentie in Management en Leiderschap van juli 2010 beschrijf ik vijf punten van teamdoelmatigheid. Deze punten kunnen teams helpen een goede start te maken of juist opnieuw op weg zetten. Een speelse (beeldvormende) ingang naar teamdoelmatigheid is daarbij Het Teamspel .
Een ander startpunt voor de beeldvorming van uw teamfunctioneren is de Teambasics online Quick Scan. U vindt deze digitale vragenlijst op deze site onder de tab Teamontwikkeling.